Dopravně psychologické centrum Hradec Králové
Dopravně psychologické centrum Hradec Králové

Psychologická
vyšetření pro:


řidiči kamionů
řidiče kamionů

řidiči autobusů
řidiče autobusů

vybodovaní řidiči
vybodované řidiče
řidiče se zákazem řízení

Dopravně psychologické centrum Hradec Králové

Proč musí být někteří řidiči vyšetřeni dopravním psychologem?

Povinnost psychologického vyšetření řidičů je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011 a Vyhlášky č.277/2004 Sb.,
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Kdo může řidiče vyšetřit?

Potvrzení o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel může vystavit
pouze dopravní psycholog s akreditací udělenou Ministerstvem dopravy.
Upozorňujeme řidiče, že potvrzení vydané neakreditovaným psychologem je neplatné!

Kteří řidiči musí absolvovat psychologické vyšetření?

Dopravně psychologické vyšetření řidičů je podkladem pro posudek o zdravotní
způsobilosti pro tyto kategorie řidičů:

 1. Profesionální řidiči skupin:
  C, C+E a C1+E; převyšující 7 500 Kg
  D, D+E, D1 a D1+E,

  Řidiči uvedených skupin mají povinnost podstoupit dopravně psychologické vyšetření v těchto případech:

  - před zahájením výkonu činnosti
  - 6 měsíců před dovršením 50 let (nejpozději v den dovršení 50 let) a dále pak každých 5 let

 2. Vybodovaní řidiči = řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění.

 3. Řidiči se zákazem řízení motorových vozidel nařízený soudem.

 4. Řidiči, kterým správní orgán (obecní úřad s rozšířenou působností) zakázal
  řízení motorových vozidel na dobu nejméně 6 měsíců.
Dopravně psychologické centrum Hradec Králové
© 2013 Dopravně psychologické centrum HK
Dopravně psychologické centrum Hradec Králové